in random

म्हणूनच म्हणतो मित्रानो कधी-कधी स्वप्नांचे ही ओझे होते…

रात्रीचा दिवस केला, प्रयत्नांची केली पराकाष्ठा.
तरी नाही पूर्ण झाली मनीची इच्छा
सारे काही संपले आता असे मनाला ठाम वाटते
म्हणूनच म्हणते मित्रानो कधी-कधी स्वप्नांचे ही ओझे होते…

वेड्या मनाला सवय आहे स्वप्नांच्या मागे धावण्याची
काळा बरोबर मागे राहण्याऱ्या अपुऱ्या स्वप्नांच्या यातनांची
आपलेच मन आता आपले शत्रू वाटू लागते
म्हणूनच म्हणते मित्रानो कधी-कधी स्वप्नांचे ही ओझे होते…

जेव्हा जातात सत्याच्या प्रकाशात सारी स्वप्ने विरून
तेव्हा येई जवळी दुखाचे सावट दुरून
प्रत्येक स्वप्न मग डोळ्यातले अश्रू बनते
म्हणूनच म्हणते मित्रानो कधी-कधी स्वप्नांचे ही ओझे होते…

ह्या स्वप्नांचे रंग तरी किती
प्रेम, मैत्री, सम्मान आणि कीर्ती
त्याच स्वप्नांच्या अपुऱ्या राहण्याने जीवन सारे बेरंग होते
म्हणूनच म्हणते मित्रानो कधी-कधी स्वप्नांचे ही ओझे होते…

स्वप्नांची पूर्तता ठरवते जीवनातील सुख-दुखाची बेरीज-वजाबाकी
ह्याच सुखांची हुलकावणी आणते कधी अवचित डोळा पाणी
सुख मिळावे अधिक, दुखं व्हावी उणी असे प्रत्येकालाच वाटते
पण जीवनाचे गणित एवढे सोपे कधीच नसते
म्हणूनच म्हणते मित्रानो कधी-कधी स्वप्नांचे ही ओझे होते…

म्हणूनच म्हणते मित्रानो कधी-कधी स्वप्नांचे ही ओझे होते…

Write a Comment

Comment